Hizmet Puanı Nasıl Artar?

Yer değiştirme yönetmeliğinde  olduğu gibi öğretmenlere hizmet puanı verilmektedir. Adaylar  bir yıllık çalışmaları karşılığında hizmet puanı almaktadır. Öğretmenlerin hizmet puanları hesaplanırken çalışma yılı ile çarpılmakta ve öğretmenler ona göre puan almaktadır.

Bu puanlar ise hizmet puanı hesaplanırken 3 hizmet bölgesi ile anlaşmalı olarak puan vermektedir. Hizmet bölge ve alanları bakımında geniş olan puanlar her yerde zorunlu kılınmıştır. Öğretmenlerin geçirdiği hizmet  alanında ön görülen puanlar değerlendirilmektedir.

MEB’na  bağlı olarak resmi eğitim kurumlarda 4/C maddesi kapsamında vekil öğretmenliği ile ilgili sözleşmeli öğretmenlerde ders ücreti puanı ile değerlendirilir.

Ders ücreti karşılığında geçirilen sürelerin yükseköğretimin puanı ile hizmet bölgesinin yapıldığı birinci hizmet alanı ve aylıksız izne sahiptirler.

MEB taşra teşkilatında kamu ve kurumlarda hizmet süreleri birinci hizmet süresi ve statülerle belirlenmiştir.

Fen liseleri ve aynı eğitim kurumunda spor ve güzel sanatlarda yeniden atama başladıktan sonra hizmet puanı artmaktadır.

Tercihe bağlı olarak norm ve kadro fazlası olmaktadır. Öğretmenlerin 657 sayılı kanununda 4/B maddesi geçerek hizmet puanını %25’i verilmektedir.

Hizmet Puanı Nasıl Verilir?

Öğretmen ataması, öğretmenlerin çalıştırılması ile gruplandırılarak hizmet alanına ayrılmıştır hizmet puanı.

Hizmet Bölgesinde Bulunan İller ile Hesaplanan Puanlar 

Birinci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapmak üzere görevlendirilen öğretmenlere  10 puan verilmektedir. İkinci hizmet alanındaki öğretmenlere 11 puan ve diğer öğretmenlere ise 12 puan verilmiştir.

Azami Süreyi Aşan Öğretmenlere 100’e Kadar Ek Puan 

Aynı zamanda zorunlu çalışma yükümlülüğü ile görev yapan kadın öğretmenlere ayrıca 6 puan eklenmektedir. Yönetmelik hükmünde yer alan davacının hizmet bölgesinde çalışmaya devam ettiği görülmektedir.

MEB’de hizmet puanlarının yer değiştirilmesi ile bunlardan birincisidir.
İkincisi ise hizmet bölgesi okulunun bulunduğu hizmet alanları da ikincisidir.

Hizmet alanları ise her okul için belirlenmiştir. Hizmet alanlarına göre okulların puanları vardır. Birinci hizmet alanlarında zorunlu olarak hizmet veren öğretmenler 7 yıl çalıştıktan sonra 4 hizmet alanında  daha çalışabilmektedir.

Okulların kurumların hizmet bölgesi kurumları ile 14 puana kadar adaletsizlik göstermektedir.
Zorunlu hizmet kurumuna Eyyubi, kara köprü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü atandıktan sonra sorunlar olabilmektedir.

Bu hali ile tüm öğretmenler sonuç olarak hizmet puanı alabilirler. Bu tür kurumlarda olduğu gibi hizmet puanı giderek artmaktadır.

Destekleme Ve Yetiştirme Kursu Puanları 

Hizmet puanı ile  zorunlu hizmet puanı arasında farklar vardır. Bu tür kurumlarda çalışan öğretmenlere 100,150 ve ya 200 puan  verilmektedir.  Bu şekilde bir düzenleme yapıldıktan sonra  ek puanlar yükselmektedir.

İYEP kursunda her öğretmenin hükümet tarafından onaylı olması gerekir. Bu yüzden  kurs ücretinin 0, sınıf öğretmenleri ile hafta sonu okula gelen öğretmenlerin puanları farklı olmaktadır.

Sonuç olarak hizmet puanının önemli olup okul kurum ve hafta sonları gelen öğretmenlerle çözüm bulabilecek ve bu kapsamda puanlarını alabileceklerdir.

Yanıtla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.